Om Roskilde Friskole

Roskildefri

Roskilde Friskole er en lille skole med moderne undervisningsmetoder. Vi har små klasser med 2 - 7 elever og 2 lærere. Undervisningen er tilrettelagt i forhold til den enkelte elev og inddrager mange forskellige arbejdsmetoder og redskaber som f.eks. en PC til hver elev. Elementerne i undervisningen er studier, kurser og opleveler. klasserne har et fastlagt årsprogram med højdepunkter, udflugter, rejser og sport m.m..
Eleverne spiser på skolen, og vi tilbyder sund og næringsrig kost. Vi har megen sport på skemaet, da det styrker helbredet og indlæringsevnen.

Se mere på  www.skolerneiboserup.dk

 

Sommerlejr I Boserup. * Boserupvej 100 * 4000 Roskilde * Tlf: 22 68 28 59 * Fax:49708855 * e-mail: info@udidetfri.nu